Als communicatie verandering brengt

De wereld is voortdurend in beweging. Dus ook uw bedrijf. Doelen worden bijgesteld, taken en functies aangepast, processen ‘lean & mean’ gemaakt. Volgen uw mensen nog? 

Verandering brengt mensen van hun stuk. Veranderen? Ik? Waarom?

Veranderingscommunicatie zet de deur open voor een nieuwe wind. En dat gebeurt zo:

  • we vangen de juiste verhalen
  • we vormen ze tot ze de juiste dingen vertellen
  • we delen ze op de juiste manier en via de juiste kanalen

Veranderingscommunicatie laat mensen het grote plaatje en de voordelen van verandering ontdekken, in een taal en toon die passen bij de doelgroep.

Kortom, veranderingscommunicatie:

  • geeft inhoud aan organisatie- of veranderdoelen
  • draagt kennis en begrip over
  • schept een draagvlak
  • voedt de betrokkenheid
  • verheldert en geeft zin in een nieuw toekomstperspectief
  • ondersteunt en inspireert zodat verandering niet blijft steken in mooie voornemens op papier
  • is richtinggevend maar laat tegelijk ruimte voor inbreng

Maar hoe smakelijk de verpakking ook is, een goed verhaal moet vooral echt zijn.

We maakten interne of externe doelgroepen enthousiast voor verandering bij: